Tin tức & Sự kiện

Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững

Đó là chủ đề của sự kiện “Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023” (Techconnect and Innovation Viet Nam 2023) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức trong hai ngày 29-30/9/2023 tại Quảng Ninh.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN