Vinh danh doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiêu biểu 2022

Sáng 15/5, Hiệp hội doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên và vinh danh doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN