Tin tức & Sự kiện

Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023

Từ ngày 25-26/3/2023, tại Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở KH&CN Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức “Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn” và phong trào thanh niên cho cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN