Sơ đồ tổ chức

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Làm chủ thị trường – Tự cường công nghệ

 

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà Garden Gate, số 8 Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Hotline: 028.22.43.64.64; 0909242037

Email: vst.org19@gmail.com

Website: https://vsta.org.vn; vst.org.vn

 

TỔ CHỨC TRỰC THUỘC VÀ CÁC BAN CHUYÊN MÔN

 

► HỘI ĐỒNG CỐ VẤN   

► TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

► BAN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

► BAN TRUYỀN THÔNG

► CLB DN KH&CN TP.HCM

► CLB DN KH&CN THANH HÓA

                                                       

ban-chuyen-mon-1665586741.jpg

 
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN