Tin tức & Sự kiện

Khai mạc Triển lãm VIMEXPO 2022: Công nghiệp hóa của Việt Nam đang có bước phát triển vượt bậc

Sáng 16/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội đã chính thức Khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2022 với chủ đề “Kết nối để phát triển”.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN