Hoạt động

VST và Hiệp hội Xúc tiến M&A Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư

Ngày 17/4, tại Thủ đô Seoul – Hàn Quốc đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội xúc tiến M&A Hàn Quốc (KMPA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST) nhằm giúp các doanh nghiệp hội viên hai bên có cơ hội phát triển, mở rộng thị trường.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN