Tin tức & Sự kiện

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ: Mức độ sẵn sàng với sản xuất thông minh chưa cao

Các đại biểu tại hội thảo chuyên ngành “Thúc đẩy chuyển đổi số - hướng tới mô hình sản xuất thông minh” cho rằng, xu thế tất yếu của các doanh nghiệp ô tô, cơ khí, điện tử hiện nay là ứng dụng công nghệ số nhưng mức độ sẵn sẵn sàng của phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với sản xuất thông minh chưa cao.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN