Tin báo chí

Đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển nông nghiệp vùng đô thị

Ngày 11/4, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tổ chức hội thảo khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024, chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN