Tin Hội viên

Tiến Nông góp sức cùng nông dân chinh phục “thời cơ vàng”

Ở nước ta, lúa vẫn là cây trồng chủ lực, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và thu nhập ổn định của hàng triệu nông dân. Thấu hiểu được vai trò của cây lúa và sự vất vả của người nông dân đối với sự phát triển của nền nông nghiệp, năm 2014 Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông (Công ty Tiến Nông) đã nghiên cứu và ứng dụng thành công bộ sản phẩm dĩnh dưỡng chuyên dùng cho cây lúa, gồm: Lúa 1 - Chuyên lót và lúa 2 - Chuyên thúc, giúp cho bà con nông dân giảm thiểu chi phí trong sản xuất và tăng năng suất cây trồng.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN