SÁCH "THÀNH TỰU SÁNG TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM"

Nhằm thực hiện theo kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 14/4/2022. Trong đó, việc xuất bản và phát hành Tập sách “Thành tựu sáng tạo Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam” đã được Ban thường vụ thông qua.

Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam chủ trì và giao cho Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt phụ trách tổ chức biên soạn xuất bản và phát hành Tập Sách “Thành tựu sáng tạo Doanh nghiệp - Khoa học & Công nghệ Việt Nam”. Mục đích phát hành tập sách là nhằm giới thiệu về thông tin, hình ảnh sản phẩm, công nghệ của các thành quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp. Tập sách cũng là bộ tài liệu quan trọng nhằm ghi nhận và khẳng định sự đóng góp to lớn về các hoạt động KH&CN của doanh nghiệp, đã góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước trong thời gian qua.

Hiệp hội Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam đề nghị Quý doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia ủng hộ và cung cấp nội dung thông tin, hình ảnh để Ban biên soạn tâp hợp nội dung viết bài trong tập sách có ý nghĩa này. Thời gian đăng ký tham gia trước ngày 05/8/2022 theo nội dung (đính kèm)

thu-moi-001-1658738709.jpg
Thư mời tham gia Sách "Thành tựu sáng tạo - Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam"
bia-sach-001-1658738710.jpg
Bìa Sách "Thành tựu sáng tạo - Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam"
ke-hoach-phat-hanh-sach-001-1658738709.jpg
ke-hoach-phat-hanh-sach-002-1658738710.jpg
 
ke-hoach-phat-hanh-sach-003-1658738709.jpg
 
ke-hoach-phat-hanh-sach-004-1658738709.jpg
Kế hoạch phát hành Sách "Thành tựu sáng tạo - Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam"

bang-ky-tham-gia-sach-001-1658738710.jpg
Bảng đăng ký tham gia Sách "Thành tựu sáng tạo - Doanh nghiệp KH&CN Việt Nam"
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN