Danh sách Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp KH & CN Việt Nam

Huy Hoàng
Hội viên là các pháp nhân được cử người đại diện của mình tham gia hoạt động Hội và được hưởng các quyền do Hội quy định phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật.

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐƠN VỊ

Bà Trần Thị Ngọc Thúy

TGĐ Công ty Cổ phần nhà máy Wembley Medical

Ông Đỗ Hoàng Trung

TGĐ Công ty Cổ phần Kỹ thuật ý tưởng

Bà Lại Thị Bích

GĐ Công ty TNHH Hồ tiêu Ngũ Sắc

Bà Trần Thị Tuyết Mai

GĐ Công ty TNHH MTV Sinh học Minh Hoàng

Ông Nguyễn Gia Thành

TGĐ Công ty Cổ phần Phát triển Kĩ thuật ý tưởng

Ông Huỳnh Trí Nhơn

GĐ Công ty TNHH KHCN Liên Hiệp Phát

Ông Kiều Văn Mát

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Sông Đà Cao Cường

Bà Phạm Thị Xuân Hương

TGĐ Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Bà Ngô Thị Hạnh

GĐ Công ty TNHH MTV SX và TM HPQ Phú Quốc

Ông Trần Đại Nghĩa

GĐ Công ty TNHH SX & KD Đại Nghĩa

Ông Nhữ Văn Hưng

Trưởng phòng kĩ thuật, Công ty TNHH Điện tử Y tế

HASAKY

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga

TGĐ Công ty CP Việt Nam Food

Ông Nguyễn Đức Minh

TGĐ Công ty CP Viện máy & Dụng cụ Công nghiệp

(Viện IMI)

Ông Nguyễn Văn Tính

GĐ Công ty TNHH Mai Thiên Thanh

Ông Trần Thanh Minh

TGĐ Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

Ông Lưu Hải Minh

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công Nghệ Mới Nhật Hải

Ông Trần Văn Khánh

Phó TGĐ Công ty TNHH Dược HANVET

Ông Hoàng Văn Lộc

GĐ DNTN Hãng thuốc Thể thao

Ông Nguyễn Thanh Hải

GĐ Công ty TNHH MTV Than tre xuất khẩu Thanh Hải

Ông Phan Văn Hòa

GĐ Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Vĩnh Hòa

Ông Đỗ Tiến Sỹ

GĐ Công ty TNHH MTV TRAPHACOSAPA

Ông Phạm Xuân Huy

TĐ Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm Thiên Dược

Ông Trương Trọng Toại

Phó GĐ Công ty TNHH Chế tạo máy 3C

Ông Vũ Duy Linh

Phó TGĐ Công ty CP ĐT TM- PT Công nghệ FSI

Ông Trần Thạnh Phong

Phó GĐ Công ty TNHH Sinh học Phương Nam

Bà Đinh Thị Thùy

GĐ Công ty TNHH Công nghệ Sinh Học Ngân Hà

Ông Đỗ Công Diễn

TGĐ Công ty CP Công Nghệ Vi Mô

Ông Đặng Ngọc Qúy

GĐ Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn

Ông Nguyễn Hoàng Luân

TGĐ Công ty CP Phân bón quốc tế Âu Việt

Ông Bùi Huy Thắng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao Nguyên

Ông Vũ Hoàng Sơn

TGĐ Công ty CP ĐT PT Công Nghệ Trường Sơn

Ông Nguyễn Hữu Tuất

TGĐ Công ty CP Công Nghệ MPOS Việt Nam

Ông Lê Quốc Khánh

TGĐ Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Ông Dương Xuân Qủa

Chủ tịch HĐQT Ctty TNHH MTV Công nghệ

Sau thu hoạch Dương Xuân Quả

Ông Diệp Bảo Cánh

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Năng lượng

Mặt trời Đỏ Long An

Ông Mai Đức Thịnh

Giám đốc HTX Dịch vụ Phát triển Nông Nghiệp 19/5

Bà Hứa Thị Huần

Giám đốc Cty TNHH Kỹ thuật nhiệt & Môi trường Caxe

Ông Nguyễn Văn Phan

Giám đốc, Công ty TNHH SX & DV Đắc Hải

Ông Vũ Tiến Anh

Giám đốc, Công ty TNHH Công nghệ Xử Lý Nước TA

Ông Phan Văn Mạnh

Công ty CP Phát triển Công nghệ Hà Giang

Ông Nguyễn Đức Trường

TGĐ Công ty CP Đại Thành

Ông Nguyễn Văn Anh

Giám đốc Công ty TNHH Hồ Giáp Việt

Ông Hồ Minh Châu

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu mới Asia 96

Ông Nguyễn Xuân Thủy

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết kế Và Phát Triển Công Nghệ Xây Dựng Span

Bà Nguyễn Thị Lan

TGĐ Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Số 2

Ông Lê Huy Khiêm

GĐ Công ty TNHH Trung Tâm Nghiên Cứu và

Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Lam Sơn

Ông Hoàng Ngọc Thanh

Giám Đốc, Công ty TNHH Minh Lộ

Ông Đỗ Đức Đạt

Giám Đốc, Công ty CP Tự Động Hóa Thể Thao

Ông Hoàng Đức Thịnh

Tổng Giám đốc, Công ty CP ThinkLabs

Ông Nguyễn Văn Thái

Tổng Giám đốc, Công ty CP phân bón Hữu cơ Miền Trung

Ông Nguyễn Hữu Thế

Giám đốc, Công ty TNHH Quảng cáo Điện tử ABC

Ông Nguyễn Viết Thanh

Tổng Giám đốc, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Tân Thanh Phương

Ông Nguyễn Công Chính

Tổng Giám đốc, Công ty CP Thương Mại Hậu Lộc

Ông Lưu Văn Hoàng

Giám đốc, Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Tư

Giám đốc, Công ty Quảng cáo Ánh Dương

Ông Đinh Việt Cường

Tổng Giám đốc, Công ty CP đầu tư khoáng sản Thanh Hoá

Ông Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Lam Sơn Thanh Hoá

Ông Lê Thái

Phó Giám đốc, Doanh nghiệp Tư nhân sản xuất thuốc YHCT Bà Giang

Ông Vương Tất Đạt

Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Long Phú

Ông Nguyễn Văn Tuyến

Giám đốc, Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng

Ông Lê Đăng Khoa

Chủ tịch HĐQT Giám đốc, Công ty CP giống cây

trồng Thanh Hóa

Ông Nguyễn Xuân Đức

Tổng Giám đôc, Công ty CP Phân bón Lam Sơn

Ông Vũ Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức

Nguyễn Mạnh Tường

Giám đốc, Công ty TNHH nông nghiệp hữu cơ TH

Ông Văn Phú Chính

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tư vấn và Phát Triển

Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước

Ông Hà Đăng khoa

Giám đốc, Công ty TNHH Hàu Thái Bình Dương Nha Trang

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN