Danh sách Đoàn Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp KH & CN Việt Nam

Huy Hoàng

HỌ & TÊN

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP

Ông Hoàng Đức Thảo

Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP KH & CN Việt Nam

Bà Phan Thị Mỹ Yến

Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký

Chủ tịch Hội đồng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt

Ông Lý Ngọc Minh

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Minh Long I

TTƯT.DSCKII Trần Tựu

Phó Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Dược phẩm SAVIPHARM

Ông Nguyễn Hồng Phong

Phó Chủ tịch

TGĐ Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

Bà Nguyễn Thị Hương Liên

Phó Chủ tịch

Phó TGĐ Công ty CP Sao Thái Dương

Ông Phạm Hoàng Thắng

Phó Chủ tịch

GĐ Công ty TNHH Sản xuất máy nông nghiệp Hoàng Thắng

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN