Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn

Lợi Trần
Phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số với hạ tầng phân tích dữ liệu lớn” sáng 19/10, ông Đào Mạnh Thắng- Phó cục trưởng Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia nhấn mạnh vai trò của dữ liệu lớn cho quá trình hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách.

Theo ông Đào Mạnh Thắng- Phó cục trưởng Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhằm xây dựng chính sách phát triển khoa học và công nghệ phù hợp cho Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, rất cần có các công cụ hỗ trợ cho quá trình hoạch định chiến lược và xây dựng chính sách dựa trên thực chứng.

Đó là yêu cầu cần có những hệ thống phân tích thông tin, dữ liệu lớn nhằm giúp các nhà chính sách, nhà quản lý đánh giá được hiện trạng khoa học và công nghệ của đất nước, xu thế phát triển của thế giới, phân tích được các tiềm năng và triển vọng của từng ngành, lĩnh vực, từ đó đề ra các chính sách phù hợp.

2d9z3811647670740-ff50def504ee908f456a6cb8f0fc4162-1666662961.jpg
 

Trong những năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp, nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong việc làm chủ các công nghệ tiên tiến do khả năng tiếp cận thông tin khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn hạn chế.

Do đó, một công cụ phân tích hữu hiệu như COMPAS sẽ giúp hỗ trợ toàn diện và thực tế để giải quyết các vấn đề cốt lõi trong quá trình quản lý công nghệ bằng kinh nghiệm và các quốc gia.

COMPAS là hệ thống Dịch vụ phân tích cạnh tranh, một công cụ trực tuyến chạy trên nền tảng dữ liệu lớn giúp phân tích, đánh giá hiện trạng và xác định xu hướng phát triển của công nghệ trong các ngành, lĩnh vực, từ đó giúp nâng cao năng lực quản lý, nghiên cứu và phát triển, thương mại hoá công nghệ.

COMPAS đã được KISTI triển khai và chứng minh hiệu quả đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hàn Quốc. Hiện nay, COMPAS phiên bản dành cho Việt Nam đã được chuyển giao cho Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia để phục vụ cho cộng đồng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN