Vị thế thương hiệu Việt sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập

Bùi Quốc Khánh
Đây là sự kiện chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024. Sự kiện do Tạp chí Việt Nam Hội nhập - Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý trực thuộc Vusta tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

tm-img-alt

Trong hơn 10 năm qua, kể từ khi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua (18/5/2013-18/5/2024), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 hằng năm trở thành dịp để những nhà quản lý, những người làm khoa học, doanh nhân, những người say mê sáng tạo cùng nhìn lại một chặng đường từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực, nền tảng của sự vận động và phát triển đất nước; đồng thời tôn vinh những người làm khoa học đồng thời là những doanh nhân cũng như giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng và phát triển doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam.

Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Tạp chí Việt Nam Hội nhập – Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý thuộc Vusta tổ chức sự kiện: ”Vị thế Thương hiệu Việt sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập” nhằm hưởng ứng chủ đề Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 là: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”.

Sự kiện ”Vị thế Thương hiệu Việt sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập” là hoạt động ghi nhớ những dấu mốc kiến tạo, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để doanh nghiệp, doanh nhân cống hiến nhiều hơn và có hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình ”Vị thế Thương hiệu Việt sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập” được tổ chức là cơ hội kết nối những doanh nhân, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam, đoàn kết sức mạnh cộng đồng, nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu Việt Nam trên cộng đồng quốc tế. Tham dự chương trình giúp doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tìm hiểu về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối thị trường và kinh tế quốc tế, phấn đấu xây dựng những thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín và chất lượng trong kỷ nguyên hội nhập. Tôn vinh những doanh nhân Việt, thương hiệu Việt đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập.

Từ năm 2014 đến nay, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, của các doanh nghiệp có tinh thần đổi mới sáng tạo; là điểm hẹn thường niên để cộng đồng KH&CN cả nước tổ chức các sự kiện có ý nghĩa thiết thực, vừa để ghi nhận những nỗ lực, thành công của ngành KH&CN đóng góp cho kho tàng tri thức cũng như phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa để thảo luận, định hướng hoạt động nhằm hướng đích các mục tiêu của ngành KH-CN nói riêng, của đất nước nói chung.

Sự kiện này bao gồm các Tọa đàm khoa học Nâng tầm chỉ số tín nhiệm thương hiệu để hội nhập; Giới thiệu đề án thương hiệu ASIAN. Sự kiện này đồng thời còn Tôn vinh và biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là chương trình thường niên của Tạp chí Việt Nam Hội nhập, Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam hàng năm. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 05/5/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

PV.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN