Tin tức & Sự kiện

Vì sao Tân Cảng Cát Lái tạm ngưng nhận hàng hoá của doanh nghiệp?

Lượng container hàng nhập tồn bãi đang tăng nhanh do nhiều nhà máy, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động để tuân thủ phòng chống dịch, cảng Tân Cảng Cát Lái phải đưa ra hàng loạt khuyến cáo đến các hãng tàu, khách hàng về giao nhận hàng hoá tại đây.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN