Thái Đăng Tiến với giá trị mới từ cây tre

Huy Hoàng

Trong cuộc sống ngày nay, càng ngày chúng ta càng nghe nói nhiều đến cụm từ như “Sản xuất sạch hơn”, “Công nghệ xanh” hay “Công nghệ thân thiện với môi trường”. Và nhân vật của chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay đã làm ra một trong những sản phẩm như thế. Anh là ai?

 

Theo Nghệ An TV
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN