Nghị định số 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Bùi Quốc Khánh

Nghị định số 95/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

95/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành

16-08-2017

Loại văn bản

Nghị định

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Người ký

Nguyễn Xuân Phúc

Trích yếu

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN