Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ:

Bùi Quốc Khánh

Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu

28/2023/NĐ-CP

Ngày ban hành

02-06-2023

Ngày có hiệu lực

06-06-2023

Loại văn bản

Nghị định

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Người ký

Trần Lưu Quang

Trích yếu

Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN