LỄ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH NGÔI SAO SÁNG CHẾ IPSTAR 2023

Bùi Quốc Khánh
Hưởng ứng tinh thần ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2023, Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục phối hợp tổ chức hoạt động thường niên “Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023”. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại TECHFEST VIETNAM 2023 nhằm thúc đẩy, vinh danh tinh thần đổi mới sáng tạo với khởi nghiệp.

https://f9-zpcloud.zdn.vn/492283063991803029/8be2d13138ede2b3bbfc.jpg

Lễ Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2021.

Tiếp nối thành công tại TECHFEST VIETNAM, Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 tiếp tục triển khai 03 nội dung chính:

Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Chủ đơn có nhiều đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích) là hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp cho hoạt động sáng chế trong thời gian gần đây, đồng thời khuyến khích gia tăng số lượng đơn đăng ký sáng chế của cá nhân Việt Nam và từng bước xây dựng nền tảng sáng chế phát triển bền vững.

Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Nhà sáng chế trẻ) là hoạt động nhằm khích lệ các cá nhân trẻ là tác giả của đơn sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 08/2023 có độ tuổi dưới 18, tính theo thời điểm ngày nộp đơn/ngày ưu tiên (nếu có) đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Sản phẩm công nghệ tiêu biểu từ sáng chế) là hoạt động nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích của các tổ chức, cá nhân có những hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, phát triển sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.

Với các đối tượng tham gia:

- Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Chủ đơn có nhiều đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích): Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu Việt Nam có các đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 8/2023, theo 04 (bốn) nhóm đối tượng: cá nhân, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (mỗi nhóm đối tượng 03 giải).

- Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Nhà sáng chế trẻ): Cá nhân là tác giả của đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích đã nộp tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2016 đến hết tháng 08/2023 có độ tuổi dưới 18, tính theo thời điểm ngày nộp đơn/ngày ưu tiên (nếu có) đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích.

- Ngôi sao sáng chế IPSTAR 2023 (dành cho Sản phẩm công nghệ tiêu biểu từ sáng chế): Các tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ được sản xuất thông qua việc ứng dụng toàn bộ hoặc một phần bằng độc quyền sáng chế, hoặc là sản phẩm, dịch vụ nằm trong danh mục của giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ. (Bản quyền Chương trình máy tính và Kiểu dáng công nghiệp không thuộc đối tượng được vinh danh).

Các tổ chức, cá nhân được vinh danh sẽ được trao Giấy chứng nhận, Giải thưởng của Ban Tổ chức, các khóa đào tạo theo quy định, được Ban Tổ chức tổ chức quảng bá, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Ban Tổ chức, Chương trình sẽ được diễn ra cùng các chuỗi sự kiện sau:

- Lễ công bố Vinh danh: Diễn ra 01 buổi.

- Thời gian nhận bài dự thi: Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 28/08/2023 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.

- Thời gian Lễ Vinh danh: Dự kiến tổ chức sẽ được tổ chức vào tháng 12/2023.

Thời gian tổ chức cụ thể của các chương trình tiếp theo sẽ được thông báo sau.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan tâm./.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: số 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0917726569_Ms. Hà Diệu Linh

Email: ngoisaosangcheipstar@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN