Định hướng về KH,CN&ĐMST thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng song Cửu Long

Bùi Quốc Khánh
Những định hướng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) mang tính liên ngành, liên vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lớn, bức thiết, có tính hệ thống của khu vực của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ được đưa ra tại Hội nghị giao ban ban vùng ĐBSCL lần thứ 27 tại tỉnh Bến tre, từ ngày 13-14/6/2024.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST của Vùng giai đoạn 2022-2024 và định hướng thời gian tới; đồng thời các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp KH&CN nhằm ứng phó linh hoạt, hiệu quả với tình trạng hạn, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra ngày càng khốc liệt tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL…, từ đó thống nhất đề xuất được các định hướng triển khai hiệu quả hoạt động KH,CN&ĐMST ở địa phương. Những định hướng này mang tính liên ngành, liên vùng để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lớn, bức thiết, có tính hệ thống của khu vực ĐBSCL.

Trong giai đoạn vừa qua, Bộ KH&CN đã tổ chức một số cuộc làm việc với các địa phương như Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng; hỗ trợ tổ chức các sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ; hỗ trợ các địa phương trong Vùng triển khai 39 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách, liên vùng, liên ngành và có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Vùng.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tham quan các sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vùng ĐBSCL năm 2022 tại Sóc Trăng.

Có thể thấy, trong giai đoạn 2022 - 2024 hoạt động KH&CN của tất cả các tỉnh, thành phố, các cơ quan KH&CN trong Vùng đã đạt được những kết quả nổi bật: nhiều chính sách hỗ trợ được ban hành kịp thời; đưa ra các giải pháp hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của địa phương, vùng và quốc gia theo chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường kinh doanh; thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; triển khai hiệu quả bộ chỉ số ĐMST cấp tỉnh (PII); tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số… Đồng thời, tập trung tìm kiếm các giải pháp KH&CN ứng phó linh hoạt với biến đổi khí hậu…

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được triển khai gắn với thực tiễn sản xuất, mang lại hiệu quả rõ rệt, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương và cả Vùng. Từ năm 2022 đến nay, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã và đang triển khai thực hiện hơn 400 nhiệm vụ KH&CN các cấp. Các nhiệm vụ KH&CN tập trung giải quyết đồng bộ các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Trong đó, ưu tiên triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu ngày càng đi vào cuộc sống, tính ứng dụng ngày càng cao.

Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban KH&CN vùng ĐBSCL lần thứ 27 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN với UBND tỉnh Bến Tre; Công bố và thực hiện nghi thức dán tem chỉ dẫn địa lý cho 07 sản phẩm chủ lực của tỉnh; Hội thảo chuyên đề Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Trao đổi, thảo luận khó khăn, vướng mắc trong hoạt động KH,CN&ĐMST của Vùng; Giải pháp triển khai bộ chỉ số PII tại ĐBSCL; Thảo luận về nội dung đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật KH&CN 2013.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN