Đẩy nhanh chuyển đổi số trong khoa học-công nghệ

Bùi Quốc Khánh
Chuyển đổi số là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và là nền tảng cho nền kinh tế hiện đại. Vì thế, thành phố Hải Phòng đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên lĩnh vực khoa học-công nghệ như một động lực quan trọng để phát triển trong cuộc cách mạng khoa học-công nghệ đang bùng nổ hiện nay.
Một phiên giới thiệu và kết nối cung cầu về thiết bị, giải pháp công nghệ giữa các doanh nghiệp công nghệ với các doanh nghiệp, tổ chức, người dân tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.
Một phiên giới thiệu và kết nối cung cầu về thiết bị, giải pháp công nghệ giữa các doanh nghiệp công nghệ với các doanh nghiệp, tổ chức, người dân tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Những ngày cuối cùng của năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã đưa điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí vào hoạt động nhằm hỗ trợ, tư vấn người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học-công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng) vận hành điểm tư vấn giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công dân số; thực hiện chữ ký số; mua, bán, thanh toán trực tuyến; thành lập cơ sở kinh doanh, khám, chữa bệnh và học tập trực tuyến…

Cùng với đó, tại Trung tâm cũng tổ chức chương trình đào tạo miễn phí nhân lực công nghệ thông tin trong thực hiện chuyển đổi số; trưng bày và kết nối cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn, chuyển giao các sản phẩm, giải pháp về chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng của các doanh nghiệp lớn như: FPT, MISA, VNPT, VIETTEL, VIIDOO, PHÚ ANH, BKAV, Công ty Icheck, Trung tâm mã số, mã vạch quốc gia…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng không chỉ là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, mà còn là đơn vị tiên phong trong xây dựng và đưa vào hoạt động mô hình mới - điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng. Ðiểm tư vấn này sẽ là cầu nối để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp gặp gỡ, tìm kiếm giải pháp công nghệ, thiết bị, nhân lực và nhất là hỗ trợ người dân trở thành công dân số để tiếp cận các lợi ích của chính phủ số mang lại. Ðồng thời, qua đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ cung cấp những giải pháp dịch vụ về lĩnh vực chuyển đổi số, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng trong xây dựng mô hình điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số đầu tiên của cả nước. Thứ trưởng hy vọng điểm tư vấn này không chỉ là một địa chỉ tin cậy cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng đến học hỏi, nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, mà còn là mô hình bền vững để các địa phương khác tham khảo, học tập.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng Trần Quang Tuấn chia sẻ, điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số thành phố Hải Phòng chỉ là một việc nhỏ trong nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đóng góp tích cực vào tiến trình thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ của thành phố và cả nước. Với vai trò của mình, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung cao cho mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Ðại hội 16 Ðảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra.

Ðáng chú ý, thành phố Hải Phòng thực hiện tập trung nguồn lực cho phát triển khoa học-công nghệ, đưa kinh tế-xã hội Hải Phòng từng bước chuyển dịch lên môi trường số với việc nâng cao tỷ trọng kinh tế số, phát triển xã hội số, công dân số và đưa hoạt động chuyển đổi số trong khoa học-công nghệ trên địa bàn Hải Phòng đi vào thực chất.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số trong toàn ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tham mưu cho chính quyền thành phố ban hành nhiều chính sách, các văn bản về chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học-công nghệ để triển khai mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Thành phố ưu tiên tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực thế mạnh như phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, kinh tế biển và những giải pháp, cơ chế phù hợp để thúc đẩy, khuyến khích khu vực tư nhân, doanh nghiệp cùng đầu tư cho khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Thị Sen Quỳnh, Hải Phòng đã thực hiện đặt hàng và định hướng những vấn đề ưu tiên trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số với các nhà khoa học, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức khoa học chuyên ngành... nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đảm đương vai trò "cầu nối" trong kết nối cung cầu chuyển đổi số, đồng hành cùng thành phố, người dân, tổ chức, doanh nghiệp... trong quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Các lĩnh vực được đặt hàng và ưu tiên nghiên cứu ứng dụng như: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030; nghiên cứu, thử nghiệm Bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số tại Hải Phòng; nghiên cứu chuyển đổi số trong quản lý kiến trúc quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường, trong y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn… Các hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần hoàn thiện các luận cứ khoa học sát với thực tế, mà còn góp phần giải quyết các "điểm nghẽn" và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trực tiếp thúc đẩy, nâng cao chất lượng hoạt động chuyển đổi số của thành phố.

Mặt khác, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cũng hoàn thành ba nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số của đơn vị và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn là xây dựng cơ sở dữ liệu về: Nguồn gien quý, hiếm của Hải Phòng; về hàng hóa công bố hợp chuẩn, hợp quy và cơ sở dữ liệu tổng hợp về khoa học và công nghệ thành phố… Ðây là những cơ sở dữ liệu quan trọng trên nền tảng số để sử dụng, khai thác trong phát triển chung của thành phố.

BÀI VÀ ẢNH: NGÔ QUANG DŨNG

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN