Đổi mới sáng tạo: Chìa khóa vàng khai phá tiềm năng doanh nghiệp Việt

DNVN - Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO), đã ngày càng khẳng định rõ vai trò tiên phong của doanh nghiệp khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN