"Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ cao"

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học-công nghệ cao.

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN